ObsahDataceEvid.j.
Telegramy došlé
1938
telegramy č. 1051 – 1416X/1938 – XII/193875
BĚLEHRAD
1,0 15 «X, -16*35

Došlé 6.

Kdy

Vyhotovil
K vyřízení
6. sekce

1160/38
15*X,-14,55

15.X*-17*00 HaNe

II

Kanya řekl včera jugoslávskému vyslanci,
že jedním z hlavních důvodů přerušení jednání
byla vyzývavá prý řeč důstojníka v bratislavském
jí radiu dne 13*října v 5 hodin*

105

LÍPA