ObsahDataceEvid.j.
Telegramy došlé
1938
telegramy č. 1051 – 1416X/1938 – XII/193875
* V' Odd, B.

'Si B U D A P E 5'?
^ 15.X.-15.37

;'Véc,Ornj A

Došlé č. 1159/38

Kdy 15 ,X* -12 «50

vyhotovil 15 *X«>-16*10 Ha

K vyřízení II

Č. sekce

1/ Do Říma letěl Csaky a nikoliv Bethlen*

2/ Podle novin Maclaři jsou přesvědčeni o
účinné podpoře Berlína, Šíma a Varšavy a o přízni-
vém posuzování v Londýně, ač se tam částečně odmítá
census 1910 a příliš četné rusínské menšiny.

3/ Zdejší úřední kruhy si představují řeše-
ní čtyř velmocí utvořením komise čtyř vyslanců v
Budapešti po vzoru berlínské «

56

KOBE