ObsahDataceEvid.j.
Telegramy došlé
1938
telegramy č. 1051 – 1416X/1938 – XII/193875
* v

• °dd.
*»116
*lo

- Vé
Došlé č. 1149/38•

B u d a p e š t Kdy 14/10 - 19.21

I4/IO *" 21 *05 Vyhotovil 14/10 — 21.30 De

A K vyřízeni II

Č. sekce

Proslýchá se,že Darányi s Mecei^(?)
odletěli do Berlína a Bethlen do Šíma*

0

Náhlé přerušení jednání se hodnotí jako po-
kus krýtl se autoritou velmocí před veřej-
ným míněním *

55 Kobr.

Poznámka»

Podtržené místo je doslovné znění.