ObsahDataceEvid.j.
Telegramy došlé
1938
telegramy č. 1051 – 1416X/1938 – XII/193875
odd. Pt

I v.

odd. B,

V i den

14/10 —14 o13
0

?ošlé č.
Kdy

Vyhotovil
K vyřízení
č, sekce

1143/38o

14/10 - 11 o 30

14/10 - 14 o 30 De To
B

OdděloBoVaše 90
Při použití nově zaslaných bílých hesel

indo.res.Io,řádek 3,nevychází0

3

Seh^stci o