ObsahDataceEvid.j.
Telegramy došlé
1938
telegramy č. 1051 – 1416X/1938 – XII/193875
jMta odd. B.

v> odd. B.

"» Paříž
141.X. - 5.17

^doml

Doéié e. 1142/56

13 pX. - 23J30
vyhotovil 14 ex • 7*00 - Bu

K vyřízení II

Č. sekce

K dnešní cirkulární depeši*

Důrazně doporučuji houževnatě hájit záéa-
du výměny obyvatelstva maJarského za Slováky,Tím způ-
sobem uhájíme maximum území jižního Slovenska a budem
mít homogéní obyvatelstvo české a slovenské„Pro naši
budoucnost to má rozhodující význam„0č budem menší a

předběžně chudší o to budem jednotnější,odolnější a

/

zdatnější.Nepovolit«

56

Osuskýo