ObsahDataceEvid.j.
Telegramy došlé
1938
telegramy č. 1051 – 1416X/1938 – XII/193875
^tta odd. B.

v.

»"a. a. Do*ié e. 1141/38

Varšava Kd» 13.X. - 20/53

K

14.X*- 5/20 vyhoto^4#x. - 6/30 AI

(P'^Orrn

K vyřízení JI

Č. sekce

Dnes jsem měl rozhovor, trvající jedau a půl
hodiny, s německým velvyslancem. Informoval se
podrobně o stavu jednání s Poláky, o věcech slo-
venských a Podkarpatské Rusi, o ethnografických
poměrech na Slovensku a na Podkarpatské,Rusi a
o jednání s Madary a zdůrazňoval,#«™ že Německo
stojí též vůči Madarsku na/stanovisku sebeurče-
ní. Rozmluva byla nadmíru srdečná. Stále zdůraz-
ňoval možnost a užitečnost upřímné dohody a
spolupráce.

55

Slávik