ObsahDataceEvid.j.
Telegramy došlé
1938
telegramy č. 1051 – 1416X/1938 – XII/193875
* v

• °dd. Q,

,,,"a B u d a p e š í

K 14.X.- 5.17

it^^^Onrií A

Doělé 6. 1140/38

K<*y 13.X. - 23.34

Vyhotovil 14.x. - 6.15 - Bu

K vyřízení II

č. sekce

Po přerušení jednání dal Apor na srozu-
měnou, že otázka obou plebiscitů nebude překáž-
kou jeho obnovení, že však teritoriální ustupky
byly předem schváleny Polskem, Německem a Itálií«
Upozorněn byv na změnu německé politiky k ČSR a
na to , že Němci mají sami zájem na zachování čes-
koslovenského koridoru Apor popřel tato fakta a
řek , že Joiay odjel k Hitleru žádat účinnou pomoc*

54

Kobr©