ObsahDataceEvid.j.
Telegramy došlé
1938
telegramy č. 1051 – 1416X/1938 – XII/193875
afta odd. B.

v. Odd. B. Došlé č. 1077/ 38

*,8n® Bud&pest Kdy 7/X 13/15

7 A 15/39 vyhotovil 7 A 16/00 To

/ «» *- • * **

,t»šd°mf A II MP K vyřízeni II

C. sekce

Výsledek cesty Csáky-ho se dnes
hodnotí jako smluvená diplomatická akce
na získání společné hranice na Podkar-
patské Husi. U Slováků bude zdejší po-
stup záviset od schválení žilinského
usnesení slovenským lidem.

50

Kobr