ObsahDataceEvid.j.
Telegramy došlé
1938
telegramy č. 1051 – 1416X/1938 – XII/193875
afta od(LA

i

,«"« Var š a v a

7.X.- 8,16
pšdomí A I IIÍ VI MP

\ V. odd. B.

D».ié 4. 1076/38.

Kdy 7*X*~ 2,45

vyhotovil 7*X©** 9,00 Ha St

K vyřízení II

Č.sekce

Zástupce polského zahraničního ministertva
na tiskové konferenci označil Žilinu toliko za eta-
pu na cestě k získání úplné slovenské nezávislosti«
Český nacionalismus musí se nutně obrátit po ztátě
sudetského území na Slovensko, kde bude hledáno mís-
to pro evakuované úřednictvo* Tyto české elementy na
Slovensku urychlí další evoluci« Visita/Csakyho má
značnou důležitost* Maclaři stojí na stanovisku úplné
nezávislosti Slováků* Podkarpatoruská otázka bude
vyřešena * Tato oblast sama bude předmětem, ne však
podmětem lednání k němuž dojde* Maclaři jsou pro ple-

0

biscit, na ví se ale jaké taktiky užijí* V Itálii,
Anglii a Německu někteří jsou prcj/podkarpatoeuskou
samostatnost* Z vážných novinářských kruhů ie pro-
hlašováno» že varšavské jednání Csakyho vedlo k do-
hodě o solidárném postupu polsko- maďarském v atáz-
kách východu fiSR* Obě strany chtějí, aby ftodkarpat-

*

škáuRusuá dostali Maďaři za účelem hospodářské

0

spolupráce a zabránění přístupu SSSR do Střední
Evropy*

42

Procházka