ObsahDataceEvid.j.
Telegramy došlé
1938
telegramy č. 1051 – 1416X/1938 – XII/193875
rafte odd. B.

¡■v .

• V. odd. B.

V •

Budapešt
6.X. -21.20
bí'ědoml A 11 MP

D

oélé č.

1075/38
Kdy 6 ,Xo “19 O 35

Vyhotovil & «A« “ 21«4Ď — Sli.

K vyřízení II

Č, sekce

Cesta hraběte Csaky do Varšavy zname-
ná získat polskou vládu pro požadavek historické
hranice mačíarsko -polské®

49

Kobr