ObsahDataceEvid.j.
Telegramy došlé
1938
telegramy č. 1051 – 1416X/1938 – XII/193875
fafte ©ad. B.

2. v. odd. B.

¿11

esílá

Klo

Varšava

6.X.- 17.12.

védomf A. II

Došlé č. .......IQ.74/38..............

Kdy b.X. - 14*55

Vyhotovil 6oX. - 15o50 - JJe

K vyřízení............£...............

Č. sekce

K č. 139.651/1 .-3 /38.

Jde- 11 o červonce možno koupit 2000
hned po 65 centech z 8000 pět dní po objed-
návce po 66 centechoViz náš telegram c.¿6«

Na nákup je třeou dotace 36089 zlotých v
devise*

40 Procházka *

Poznámka odd.B.

Správnost částky 36089 nebylo lze prověřit,
ježto nebyla v šifřě uvedena kontrolní
číslice o-Depeše čP36 je* naše došlá depeše
č,1008/38 o