ObsahDataceEvid.j.
Telegramy došlé
1938
telegramy č. 1051 – 1416X/1938 – XII/193875
faíte odd. B.

* * *

i3i&siiá Buk u r e š *t . Kdy 6*Xe- 13,45

' -* ** *, w

«o 6*X# - 13.5 1 vyhotov» 6*X14.00 - Bu

.pvědomf A XI MP K vyřízení..... .........II............. ...

Č.sekce .....................................

Comnen mne znovu upozornil, že rumunský
velvyslanec ve Varšavě má od Bečka ujištění, že dnes
či zítra bude učinlno na Slovensku prohlášení nezá-
vislosti.

96

Veverka®