ObsahDataceEvid.j.
Telegramy došlé
1938
telegramy č. 1051 – 1416X/1938 – XII/193875
iafte odd. B.

( y. V. odd. a.

^(¡.'Siiá L o 11 d 7 ii

.5.0X0-....1,04...............

)c/édomfA I II III VI KP

D 1058/38

oSlé č.

Kdy

Vyhotovil p

- 1,30 St

K vyřízení IV

Č. sekce

Pro p.min. Kalfuse.

Pro sjednání bližších podmínek pro výplatu deseti'
ti milionů liber vyšlete hned delegaci též z národní
banky, která bude mít podrobná data o rekonstrukci
německého plánu , aby mohla též započít jednání o dalě:
ší půjčku» .¿eit:|8ófe$ za svou osobu doporučuje :

1) Jednání Národní banky s Bank oi Bngland o
půjčku měnovou8

2) Podání žádosti o podporu pro uprchlíky, pří-
padně prostřednictvím červeného kříže.

3) Jednání o půjčku pro hospodářskou reorgani1
saci a usídlení uprchlíků»

K tomu žádá přesný plán, jak peněz použít. Rád
by viděl společnou garanci s francií. Doporučuje,
abychom zatím nepřerušili:iislužbu czeholoan. Nemá
však námitek,abychom odmítli garancie za rakouskou
půjčku»

Jde Paříži a perlínu.

74

ivia s ary k.