ObsahDataceEvid.j.
Telegramy došlé
1938
telegramy č. 1051 – 1416X/1938 – XII/193875
gtafte odd. B.

,2- v. Odd. B.

ill

¿sílá

jlo

Bělehrad

...6*X. - 16*52

otvéd°mí A II Kť MP

Došlé č........ 1073/58

Kdy 6.X. « 15.10

Vyhotovil 6*X. - 17 «15 - Bu

K vyřízení.....

Č. sekce

KP

Zpravodaj žádá prohlídku u ťito
Massoni. která je spojena s Makedonci«ťrý
chystají atentát na Beneše. Má jej provést
voják«

97

Lípa 6