ObsahDataceEvid.j.
Telegramy došlé
1938
telegramy č. 1051 – 1416X/1938 – XII/193875
J- v. Odd. 3.

all

‘sílá

.lo

Buda; e 6 t..
20/26 - 5.X..

^ědomí A III IV VI KP

Dosié c. 1067/38 •

Kdy 5.X. -18/31
Vyhotovil 5 Jí. - 20/50 St AI

K vyřízení II

Č. sekce ....

Protestoval jsem důrazně u Ápora proti
nočnímu přepadení československého území maďar-
ským vojskem. Poukázal jsem na mnichovské usnese-
ní a na náš korektní postup. Označil jsem to po
zadržování našich lodí za záměrné opatření k při-
pravovanému útoku. Ápor vyslovil politování a
vysvětluje věc stejně jako ministr honvédůo Po-
chybuji o bona íide maďarských vojáků, věc asi
zosnovali pro uspokojení radikálů. Náš zájem je,
jednat s dnešní vládou« Průtahy znamenají stupňo-
vání maďarských požadavků. Ápor mi nemohl dát
ujištění, že nebudou žádat plebiscit Slováků a
Rusínů.

48

Kobr