ObsahDataceEvid.j.
Telegramy došlé
1938
telegramy č. 1051 – 1416X/1938 – XII/193875
^2. v. odd. B. Došlé č.

1072/38.

,»•11* I a r š a v a Kdy 6A0 - 14.20

........... \* ”*♦.........

cs'° ..........6/10 ■ 14*20 teleío vyhotovil 6/10 - 14o30 De

,iVéd^‘ A II III VI KJLMP K vyřlzenf...........II...............’

Č. sekce

Odpověá k č«139.351/38-11/1.

Ivláme pochyby,zda je vhodné posílat!
polským kardinálům dopisy německy*Telegrafujte,
mám-li je přesto poslat.

41

Procházka.