ObsahDataceEvid.j.
Telegramy došlé
1938
telegramy č. 1051 – 1416X/1938 – XII/193875
rafte odd. B.

.! 2. V. odd. B.

tiesiiá. budapeSí

i'šio 5®X»** 0,15

^ vědomí Á KP III VI

Došié č. 1059/38
»• » »# •

Kdy 4*X.~21*22

w «» (•

Vyhotovil 5.X.- 1.00 HaNe

»/

K vyřízení ......II...-...........

ČZ. sekce

Včera K&nya Insinuov&l Bossy-ma, že usta-
noveni bledského prohlášení % 23«srpna jsou dnes
už závazná v poměru k Rurminsku a Jugoslávii® Po-
dle toho by hodlal při dnešním napiatém poměru
k nám uplatnit! své stanovisko hlášené č*509/dův.

46

KOBR