ObsahDataceEvid.j.
Telegramy došlé
1938
telegramy č. 1051 – 1416X/1938 – XII/193875
rafte odd. B.

^ Z. V. odd. B. Došlé č. 1061/38

BUKURE3Ť Kdy ............'

a 0

ot^*° Vyhotovil .........

vědomi K vyřízení.......

Č. sekce .......

** 2 —

Právě ml sděluje Coranen, že dostal rozkaz krále
ucinitl demaršl v Paříži» Londýně» Římě a Berlíne,
a zdůraznit nej vyšší zájem Rumunska na udržení do-
pravního spojení s CSRo Žádá nás, abychom hned za-

» •

kročili na týchž místech tak, aby náš zákrok byl
s jejich zákrokem současný a příčinně odůvodněný*
Žádá též, abychom učinili poslední apel na Bělehrad,aby vyšel z pasivity*

94

VEVEHKA