ObsahDataceEvid.j.
Telegramy došlé
1938
telegramy č. 1051 – 1416X/1938 – XII/193875
^afftaodd. B.

•+ • •'• •i1*'-.

/' V, odd. B. Došlé 6. 1066/38

(ifafiá B u k u r e š i Kdy 5.X. - 17/^0

.v

¿i° 5.X. - 19/10 vyhotov« o,..»... - 20/15 3t AI

^vědomí A II III VI KP....................... K vyřízení .........H ...” ’ . ................

č.sekce

/ Zavolal mne Coninen a ve velkém rozčilení

mi sdělil, že má naprosto věrohodné zprávy, že na
Slovensku a Podkarpatské Rusi pracuje horečně maáar-
sko-polská propaganda, jež hodlá zorganisovat ve
dvou neb třech dnech proklamaci Slovenska a podkar-
patské Husi, žádající nezávislost. !Eím se má dát
Ivladarsku příležitost k Intervenci» Cornnen odhaduje,
že Maáarsko má uchystáno podél našich hranic na
400.000 mužůo Jeho pramen je naprosto spolehlivý a
informace souhlasí s tím, co mu telegrafuje Stojadi-
novic. Gomnen nás velmi žádá a tlumočí též přání Sto-
jadinovice, abychom.*

1.) Učinili hned vše, co máme v úmyslu,
udělením takové autonomie Slovensku a Podkarpatské
Rusi, abychom paralysovali maaarský počin.

Učinili povolné gesto vůči Ivladarsku

* 0

symbolickým postoupením žádaných měst na západě.

Co do ústupků na východe, jež by přetaly spojení
s Rumunskem, učinil Comnen na rozkaz krále všechny
demarše, jak jsem hlásil v depeši č.94 (viz došlé
č.1061/38(i a dnes zas to opakoval Angličanům a

A • • ^

Němcům o

95 Veverka