ObsahDataceEvid.j.
Telegramy došlé
1938
telegramy č. 1051 – 1416X/1938 – XII/193875
tafte odd. B.

y 2. V. odd. B.

*..»* ..e..k-£....a é-

, ^*0 O o .O.» l.p/.lQ...........

.i vědomi...XX. ..XÜ YX . Ivfc......

Došlé č..........1054/38..................

Kdy 5.^'i.o ~ 12/40

Vyhotovil 0 o^i-o 15/oO ót

K vyřízeni..........A.....................

Č. sekce

Jugoslávie po rozmluvě s riíMunskem pode
přela včera přes maďarského vyslance energickou
výzvou náš požadavek, aby Maďarsko popustilo v
otázce doby v zájmu klidu a příprav jednání.
Jugoslávský vyslanec v Budapešti byl uvědomen.
Zdejší maďarský vyslanec tvrdí, že Budapešo usi
luje o urychlení s ohledem na veřejné mínění,
které vládě vytýká slabý postup, ¿»tojadinovic
doporučil, aby Budapešt přijala alespoň střed
mezi naším a maďarským návrhem. Nám doporučuje

urychlené vyřísení otázky Slovenska s poukazem
na neblahost důsledků. Prosíc vyrozuměn.

96 Lípa