ObsahDataceEvid.j.
Telegramy došlé
1938
telegramy č. 1051 – 1416X/1938 – XII/193875
raťte odd. B.

<2. v. odd. B.

„/««»a .BUDAťE a T

oi'š,° 4/X21/20
év' vědomi A KP III VI

Doétéč 1058/38............

Kdy 4/X 19/30

Vyhotovil 4/X.............. 22/00 Ne

. . . • « a

K vyřízení ..........II

Č. sekcs .................... ........ .

lo) Pres naprosto konciliantní rozhodnutí naší
viáay o ma&arských požadavcích chová se zdejší vláda
neústupně a řinčí šavlí0 Vojenské přípravy pokračujíc

29) Iraredy podléhá velikému tlaku nacistůo Jedná
se o přibrání zakukleného nacisty vládního poslance
Bainyse do vládye Intransigentnost vlády se projeví na
venek ,že Imredy všemi prostředky se zasadí o plebiscit
Slováků 8 Rusínů podporován Missolinim«

45

Kobr