ObsahDataceEvid.j.
Telegramy došlé
1938
telegramy č. 1051 – 1416X/1938 – XII/193875
^ 2. V. odd. B.

Došlé e. 1061/38

,1,««'* bukureSÍ

\0 *>
vyhotovil 5#X*5#50 HaNe

Kdy tloXo lo4Ď

5*X*- 3*15

^ vědomí Á KP li III VI

K vyřfzenf .....II

Č.sekce .............

Vaše dnešní depeše čís.87s

• * « •

Sdělil jsem ji Comnenovi a vysvětlil mu

následky eventuálního splnění maďarských požadavků

0

na naše hospodářské styky, respektive zbrojní dodáv-
ky po přerušení dráhy. Gomnen hned referoval králi,
a povolal anglického a francouzského chatigé, jimi
jsme vysvětlili dosah maďarských požadavků postoupe-

0

ní některého bodu dráhy pojícího Rumunsko s éSK.Oba

0

dají zprávu do Londýna a Paříže s prohlášením"”Comme-

nat že jde o životní zájmy nejen fiSR, ale i Rumunska o

0

uomnen si stěžuje, že ještě nemá z Bělehradu žádnou
odpověá a bojí se, že politika Stojadinoviče chce
obrátiti všechnu záši Mačlarů na Rumunsko 0 Z Itálie

» #

má zprávu, že Itálie nebude podporovat žádné přehna-
né mačLarské požadavky, ale je k tomu skeptický* Sou-
0

dí, že maSarské požadavky sledující přerušení pohra-
»

ničního spojení ČSR s Rumunskem, jsou opět manévrem

polským, které chce prosadit ideu spojení Polska s

Maďarskem jinou cestou* Ifyslí, že v nejzazším pádě
0

mohla by se z důvodu hospodářské nutnosti navrhnout
výměna obyvatel v tomto úseku*

Dodatek o půlnoci:

o / .