ObsahDataceEvid.j.
Telegramy došlé
1938
telegramy č. 1051 – 1416X/1938 – XII/193875
ířafto odd. B.___________________________________

ř- v. odd. b. Došlé e. 1063/38

P a v / v r i z Kdy Vyhotovil R kJ • -.Jw • 11/30
0Č'° 0 . • - 15/10 • U O 15/10 St AI
vědomí A I II II/4 III KP K vyřízeni č. sekce VI

Vaše dvě depeše ze 4oříjna (odeslané čís.
1497/38 a 1526/38):

Podnikl jsem včera oba zákroky. Massigli
mně sdělil, že včera večer ^uai ďorsay telegra-
fovalo Poncetovi, aby se o zachránění spojky
se vší rozhodností zasadil.

215

Osuský