ObsahDataceEvid.j.
Telegramy došlé
1938
telegramy č. 1051 – 1416X/1938 – XII/193875
'■ V. odd. B.

B e r 1 í n

5.X.- 17/37
.. A KP II/4 ’lil VI

i

Dos.««. 1CS5/38

Kdy 5,X, - 15/30

Vyhotov» v^"Ao “ 18/10 St .lil
K vyřízeni
Č, sekce

Jenání v Berlíně uvázlo na mrtvém bodě,
protože Němci se v praxi vracejí ke godesberské
linii a uplatňují extremní hlediska vojenská,
kdežto v Mnichově byla zamýšlena etnografická linie
s obyvatelstvem převážně německým. Nabízeli jsme
k obsazená do 10.října kraje se 75% Němců, ale
Berlín chce hned 51 % podle stavu z r.1918,
resp.1910, což je doba, kdy germanisace u nás
vrcholila» Dnes prozatím se nejedná, ale čas
kvapí, protože je obava, že po 7.říjnu Němci ná-
silně obsadí bez dohody s námi, co budou chtít.
Dosavadní pomoc velvyslanců je naprosto chabá
a neúčinná, jsou zde vykladatelé mnichovské doho-
dy ve smyslu nám nepříznivém. Situace zde je
krajně povážlivá, čekáme instrukce z Prahy.

Dává se Praze Londýnu Paříži.

31 Mastný