ObsahDataceEvid.j.
Telegramy došlé
1938
telegramy č. 1051 – 1416X/1938 – XII/193875
fafte odd. B

v. Odd. B.

.»su. K0OAŇ

Doftié ô 1060/38 ,

Kdy 4 0X. -22 »36

..Uo 5©X.- 3.12
iVvëdomt â il in'* vi KP

Francouzský vyslanec BonneXoy-Sibour se
zmínil mně doslovně s dlouhou iníofmační šifrou,
kterou dostal z Paříže. Vyjímám z ní toto:

Dne 2?o mluvil Henderson v Berlíně o obsa

Téhož dne byl u Hitlera Francois Poncet a nabízel
obsazení sudetského území v širším rozsahu. S Hitle
rem mluvil přes hodinu, Hitler byl klidný a přátel-
ský a vyhradil si dát odpověcL písemně. Podotýkám,

a

že tfonneíoy-Sibour v rozhovoru potvrdil, co jsem
slyšel z jiných stran, že Francois Poncet smýšlí
takřka nacisticky.

zení pouze Chebu a Aše, což Hitler prý nepřijal.

48