ObsahDataceEvid.j.
Telegramy došlé
1938
telegramy č. 1051 – 1416X/1938 – XII/193875
tafte odd. B.

Z. v. Odd. B.

glesfléi 'ó U & cl p .S B í

HŠlo 13/4.0 o-li.................

„ véaom, Á III VI KP

Doéi« e...........1062/38.................

Kdy 5.-i.. ~ 12/l 0

Vyhotovil ...0 «iC» “ I4/IO St

K vyřízeni................................

č, sekce

Odklad jednání s Madarskem povede nutné
k zvýšení tlaku krajní pravice na Imrédyho a
k zostření madarských požadavků. Irnrédy i Kánya
vědí, že podle mnichovského usnesení mohou žádati
pouze etnografické hranice, ale pod tlakem ulice
budou nuceni žádati pleoiscit Slováků a Husínů.
Zostření situace nasvědčují přestřelky a přepady
11a hranici o Radím proto ihned jednat, byt jen
symbolicky.

47

Ko br