ObsahDataceEvid.j.
Telegramy došlé
1938
telegramy č. 1051 – 1416X/1938 – XII/193875
i

afte odd. B.

>k V. odd. B. Došlé č. 1416/38«

,6s«& Buenos Aires KcJy 30/12 *• 13«17

j*'° 30/12 - 18«20 vyhotovil 30/12 ^ 19«45 De

/‘^domí A II .... K vyřízeni P

Č. sekce

Vaše šifra č«15 z listopadujt«r«

Goraez naléhá ,abychom sdělili její obsah
jeho vládě«Telegrafujte rozhodnutí«

3 Kadeřábek«

Poznámka odd.B:

Odeslaná šifra č«15 týká se č«159.063/P/38*

i