ObsahDataceEvid.j.
Telegramy došlé
1938
telegramy č. 1051 – 1416X/1938 – XII/193875
íte odd. B.

°dd. B.

Došlé 6. 1232/38.

fi í ffi Quix• Kdy 29oXo~ 21,30

* ■ •

29.X*- 23,10 vyhotovil 29*X„- 23,25 St

Qrn( ^ K vyřízení II

Č. sekce

Ciano řekl, že Itálie v zásadě přijímá
arbitráž a zšk Fransoni zítra ráno to oznámí,
oficielně» Podmínkou bude okamžité provedení
rozhodčího výroku« Dodal, že ve středu se sejde
on a Eibbentrop ve Vídni k arbitráži* Naznačil
vhodnost příjezdu našeho zahraničního ministra
do Vídně, ježto nj^slí, že tam bude Káoya» Při-
brání Poleká odpadlo«

22

Brauner