ObsahDataceEvid.j.
Telegramy došlé
1938
telegramy č. 1051 – 1416X/1938 – XII/193875
i

tafte odd. B.___________________________

.;Z. V. odd. B.

.'««"S PARIS

D,isio 4/X 20/47

Iv1 vědomí

Došié e. 1056/38..........

Kdy 4/X 16/20

Vyhotovil 4/X.......... 2ÍÍ/40 Ha

K vyřízenf.............................

Č. sekce ...... ................. ....

Vase depeše c. 159

Dal jsem notu Quai d Orsay,hmed zakročí v auaa*
peští«

213 Osuský

Poznámka oddělení B«

Depeše č0 159 jest odeslaná 1490/38 ze

3o října®