ObsahDataceEvid.j.
Telegramy došlé
1938
telegramy č. 1051 – 1416X/1938 – XII/193875
irafte odd. B.

,j2. V. odd. B.

,íesil* ......P A R I 3

4/X 20/48

v vědomí A Kť III VI .............

Došlé č. 1055/38

Kdy vx::: le/so

vyhotovil 4/x.......21/30 HA

K vyřízení..........JI.........

Č.sekce

Vaše depeše č* 158 *

Včera večer jsem předal notu«, Quai d€0rsay
slíbilo hned zákrok ve varšavě.

212« Osuský

Poznámky oddělení B«

Depeše č, 158 je odeslaná 1484- 1488 #38
čo 135910/A 38