ObsahDataceEvid.j.
Telegramy došlé
1938
telegramy č. 1051 – 1416X/1938 – XII/193875
atte odd. B.

ay V. odd. B.

4lsns B e o g r a '» 7/OC 15/40

oř/ědorní A ÍII I VI K.-J. MP

Do$lé ó. 1078/ 38
Kdy 7/£ 14/10

Vyhotovil

7/X 16/05 Ne To

/ •» *#

K vyřízení II

č. sekce

Patriarcha osobně se přimlouvá za
potvrzení Rajice. Zpráva z dvou důvěry-
hodných pramenů opravuje původní infor-
mace, Pro rozhodný vliv církve navrhuji
okamžité potvrzení.

98

Lípa