ObsahDataceEvid.j.
Telegramy došlé
1938
telegramy č. 1051 – 1416X/1938 – XII/193875
ifmlte odd. B.

J 2. v. odd. B.

¡Sesílá

j?šlo

P A R I S
4/X 20/30

Došlé č. 1054/38

Kdy 4/X ' 20/00 teleí

Vyhotovil .4/X..............20/35 Ne

K vyřízení.........j^p.................

Ó. sekce ..............................

Pouze pro pana presidenta Beneše®

Vaše depeše č* 159 a 160* Žádám,abyste můj rozhovor
s Bonnetem o tom,že jsem Vám referoval 29« září předlo-
žil Hodžovi k vyjádření* Opakuji co jsem Vám řekl te-
lefonicky, to jest že tvrzení ,že naše vláda si ultima-
tum vyžádala paralisuje veškerou obranu naši věci jak
ve vládě,tak v politických a žurnalistických kruzích0

214,

Osuský