ObsahDataceEvid.j.
Telegramy došlé
1938
telegramy č. 1051 – 1416X/1938 – XII/193875
rafte odd. B.

L053/38

13/52
20/55 Ne
II............

British Legion přichází k-nám jako přáte-«
lé a jejich president mě důvěrně sdělil,že jeho sympa-
tie jsou na naši straně a že bude všemožně hájit naše
zájmy* Jsou to vojáci a možno jim věřit. Považuji za
velmi důležitépaby české obyvatelstvo okázalo porozumě-
ní pro nestrannost. Jeden z našich nejstarších přátel
plukovník W Crosíield bude mezi vedoucími a má tajný
úkol od zdejší vlády sorganisovati službu zpravodajskou
která podle dnešního slibu bude pro nás.

5 Z. v. odd. B. Došlé č.

<í6sí,á L O N D O N Kdy 4/X

,?Š'° 4/X 19/52 Vyhotov^^

V1 vědomí £ KP II/4 III VI K vyř,zení

Č.sekce ......

73.

Masaryk