Státní okresní archiv Jeseník - Zuber Rudolf, PhDr.

Číslo fondu/sbírky:
276
Název fondu/sbírky:
Zuber Rudolf, PhDr.
Značka fondu/sbírky:
OF Zuber
Datace:
1913 - 1995 (2012)
Původce:
PhDr. Rudolf Zuber (23. 1. 1912, Moravská Ostrava - 29. 10. 1995, Jeseník) - teolog, historik, archivář; absolvent bohoslovecké fakulty v Olomouci, v. r. 1936 ordinován na kněze, v letech 1939 - 1946 prefekt arcibiskupského semináře v Kroměříži a zároveň profesor němčiny a dějepisu na tamějším gymnáziu, od r. 1937 studoval historii a germanistiku na UK v Praze, v r. 1947 se stal arcibiskupským archivářem a knihovníkem na kroměřížském zámku, v letech 1950 - 1953 studoval archivnictví na MU v Brně, v r. 1952 byl z arcibiskupského archivu vypuzen a skončil v pobočce Zemědělsko - lesnického archivu v Javorníku ve Slezsku, a to až do odchodu do penze v r. 1977; autor knihy Osudy moravské církve v 18. století (1695 - 1777) a zásadních prací o Jesenicku do r. 1848.
Popis:
Badatelsky nejzajímavější částí osobního fondu Rudolfa Zubera jsou texty (studie, články a rukopisy) s rozsáhlým pomocným materiálem k dějinám církve na Moravě a z hlediska regionálního k dějinám církevní hudby na Jesenicku a k historii jednotlivých obcí. Ve fondu se též nacházejí cenné a početné výpisky z pramenů (archivy na Moravě, v Polsku, Rakousku a Vatikánu). Uspořádání fondu též vypovídá o značné části chybějících materiálů (doklady osobní povahy o původci fondu, jeho korespondence s řadou v éře socialismu politicky nespolehlivých osobností atd.), které dr. Zuber, veden obavami a pod stálým dohledeb StB, spálil. Z tématicko - chronologického uspořádání fondu se vnímavému badateli zjeví i potíže autentického intelektuála se svobodou bádání a publikování na pozadí dějinných peripetií socialistického Československa. Př. 2012 (2013): seznam přednášek, Univerzita Karlova v Praze a Masarykova univerzita v Brně, 1937-1953; korespondence zahraniční: Krzysztof Pawlik, Nisa, 1973 - 1995 (11 ks); Franz Kiegler, Osnabrück, 1976 (1 ks); Anton Padua, Linz, 1972 (2 ks); korespondence domácí: Jaroslav Seifert, Praha, 1974 - 1986 (13 dopisů + fotokopie); věnovala dcera Barbora Zuberová bez předávacího protokolu; Dějiny moravské církve (rkp., torzo s poznámkami - rozsyp?), s.d.; nástin sdruženého inventáře ObÚ a MNV Bukovice (rukopis), 1965; jmenováním vedoucím Zemědělsko - lesnického archivu v Javorníku, 1952; výkaz práce za rok 1956; články R. Zubera v tisku, Naše slovo 15. 3.1972, Nová svoboda 12. 6.1976; Karl Ditters z Dittersdorfu (rukopis) - článek s prezenční listinou z jednání k Dittersdorfovým oslavám , 1989; podklady k obnovení okresu Jeseník, 1968; články v tisku k 90. a 100. výročí narození R. Zubera (2002, 2012); 3 fotografie na papírové podložce dr. Zubera , 1966 - 1975, věnovala vdova R. Müllerová bez předávacího protokolu; 1 rukopis - závěrečná práce o dr. Zuberovi na PdF UP Olomouc, 1997, dodal povinně autor Karel Kapuš. Př. č. 38/2014: studijní poznámky, výpověď z bytu, rehabilitace archivářů postižených komunistickým režimem, nabídky výuky na vysokých školách, čestné občanství města Jeseníku, korespondence rodinná, zahraniční, domácí, korespondence ke knize Osudy moravské církve I., neúplná kopie knihy Osudy moravské církve II., vlastní články, recenze na ně, časopisy, plakát k hudebnímu programu, 2 fotografie hrobu R. Zubera, články o R. Zuberovi, 7 ks medailí - pamětní medaile (700 let města Vidnavy, klavírní soutěž F. Schuberta, V. Priessnitz, 1100 let od smrti sv. Metoděje apod.), záslužná medaile MěNV Jeseník, intronizační medaile arcibiskupa Matochy atd. [1932] - 1995 (1998).
Metráž (bm):
Nezpracováno
Zpracováno
Inventarizováno
0.71
5.51
5.51
Jazyk:
čeština, italština, latina, němčina, polština
Místo vzniku:
Brťov u Velkých Opatovic, Rozdrojovice, Zbraslavec
Tématické skupiny:
Osobní fondy, Rodinné archivy a osobní fondy
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace