Státní okresní archiv Znojmo - Místní národní výbor Vranovská Ves

Číslo fondu/sbírky:
842
Název fondu/sbírky:
Místní národní výbor Vranovská Ves
Značka fondu/sbírky:
Vr.V/II
Datace:
(1942) 1945 - 1986 (2012)
Původce:
Místní národní výbor Vranovská Ves - k 1. 1. 1986 integrace k MNV Pavlice na zákaldě usnesení plenárního zasedání ONV Znojmo ze dne 26. 9. 1985 č. XIX/72-16/85 - k 1.1.1986 obec příslušná do matričního obvodu Blížkovice Místní národní výbor Vranovská Ves
Popis:
Protokoly ze schůzí místní správní komise, pléna, rady a komisí MNV 1945-1981, podací protokoly 1948-1975, rejstřík k podacímu protokolu 1953-1965, hlavní účetní knihy 1946-1952, pokladní deníky 1945-1949, příděl rodinných domů do vlastnictví 1948, parcelní protokol 1942-1945, kniha evidence trvalého pobytu obyvatel 1953-1961, elektrizace osady Hostěrádky 1945-1948, osídlování obce, návrh přídělu, přídělové řízení 1946-1950, změna katastrálních hranic 1948-1949, revize pozemkové reformy 1949, odevzdání konfiskovaného majetku 1949, zápisy o předání agendy MNV 1949-1978, založení STS 1949, stavební záležitosti 1949-1980, volby 1949-1981, domovní seznamy 1953-1958, katastr daně domovní b.d., zemědělské záležitosti 1955-1978, založení keramického družstva 1956, převod půdy státním statkům 1956-1957, seznam domů a bytů 1957, inventarizace 1957-1977, inventarizace národního majetku ve správě MNV 1954, plány práce orgánů MNV 1958-1981, provozovny MNV 1959-1960, přestavba školství 1960, hodnocení činnosti MNV 1960-1962, seznam nemovitých památek 1962-1974, majetkoprávní záležitostí 1967-1974, pasport obce 1970, volební programy MNV 1971-1975, ustanovení kronikáře 1974, zrušení pošty v obci 1977-1979, knihy příjmů 1954-1973, knihy vydání 1954-1973, pokladní knihy 1956-1981, deníky 1954-1973, knihy pohledávek 1958-1976, inventární knihy 1958-1967, obecní rozpočty (neúplné) 1946-1981, výroční účty 1946-1949, domovní kniha 1953-1965, kronika obce 1948-1985, přílohy 1973-1981, přihlášky a odhlášky pobytu obyvatel 1945-1987.
Metráž (bm):
Nezpracováno
Zpracováno
Inventarizováno
0.24
1.69
0
Jazyk:
čeština
Místo vzniku:
Vystrkov
Tématické skupiny:
Městské, obvodní a místní národní výbory (včetně místních správních komisí)
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace