Státní okresní archiv Znojmo - Místní národní výbor Vranov nad Dyjí

Číslo fondu/sbírky:
825
Název fondu/sbírky:
Místní národní výbor Vranov nad Dyjí
Značka fondu/sbírky:
V/II
Datace:
1945 - 1990
Původce:
Místní národní výbor Vranov Místní národní výbor Vranov nad Dyjí - k 1. 1. 1986 změna názvu obce Vranov na Vranov nad Dyjí (usnesení plenárního zasedání MNV Vranov ze dne 22. 8. 1985, usnesení plenárního zasedání ONV Znojmo ze dne 26. 9. 1985 č. XIX/72-16/85; schváleno radou Jm KNV 19. 11. 1985 - Z/ONV vnitř. 282/1985) - usnesením plenárního zasedání ONV Znojmo č. XXI-57/01 ze dne 27. 04. 1976 bylo schváleno zřízení společného MNV pro obce Vranov, Podmýče a Lančov se sídlem v obci Vranov s platností ode dne vyhlášení voleb do NV (22. - 23. října 1976) - matriční obvod k 1.1.1986: Vranov nad Dyjí, Lančov, Stálky, Podmýče, Podhradí, Starý Petřín, Šafov
Popis:
Ohlašovací kniha letních hostů 1946-1947, výkaz vydaných vysvědčení zachovalosti 1948-1951, výkaz vydaných osvědčení o státní a národní spolehlivosti 1948-1951, hlavní účetní knihy 1946-1949, pokladní deníky 1946-1949, likvidační záznam 1949, podací protokoly 1945-1983, rejstřík k podacímu protokolu 1946-1948, osídlení obce, konfiskace nepřátelského majetku, národní správa 1946-1947, voličské seznamy 1946-1948, výroční účty 1946-1949, zápisy ze schůzí místní správní komise, rady, pléna a komisí MNV 1945-1985, matriční záležitosti 1950-1964, korespondence 1958-1965, pozemkové záležitosti, likvidace zemědělských usedlostí, přídělová listina 1949-1960, zřízení místního rozhlasu 1949-1957, akce Z 1964, stavební záležitosti 1948-1964, knihy příjmů a vydání 1958-1964, deníky 1959-1965, adaptace budovy osmileté střední školy 1959-1960, volební programy NF 1972-1985, rozbor výkonu státní správy 1973-1980, rozbory hospodaření MNV 1959-1981, volby 1968-1976, seznamy výborů a komisí 1960-1967, jednací řád MNV 1969, JEP 1958-1980, generální inventarizace majetku ve správě národního výboru 1950, 1954, seznam domů 1977, přídělová listina (včelaři) 1950, majetkoprávní záležitosti 1951-1981, pojmenování ulic 1946, změna hranic katastru 1970, cestovní ruch 1970-1975, rozpočty (neúplné) 1960-1981, knihy příjmů a vydání 1965-1979, deníky 1966-1974, mapy katastru b.d., protokoly ze schůzí pléna 1989-1990, požární řád obce 1989, opatření proti břišnímu tyfu 1947.
Metráž (bm):
Nezpracováno
Zpracováno
Inventarizováno
0
4.88
0
Jazyk:
čeština
Místo vzniku:
Tachov
Tématické skupiny:
Městské, obvodní a místní národní výbory (včetně místních správních komisí)
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace