inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.

ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy - registers and indexes)

GRAFENRIED (dř. o. Horšovský Týn-zanikla)

389O 1805
N 1776-1778, 1786-1834, 1864, 1870, 1872
Z 1788, 1794, 1795, 1798, 1804
kn 389