inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.

ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy - registers and indexes)

DOLNÍ KRALOVICE (o. Benešov)

323N 1856-1870 (i)kn 323