inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.

ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy - registers and indexes)

PRAHA - matriky narozených (registers of births)

2496N 1843-1858 dívky (i)kn 2496