inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.

ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy - registers and indexes)

RADNICE (o. Rokycany)

1752N 1839-1854 (i)kn 1752