inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.

ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy - registers and indexes)

PROSTĚJOV (o. Prostějov)

1695N 1874-1879, 1881, 1884, 1886, 1887, 1891-1893, 1899, 1903-1919, 1931, 1938-1949kn 1695