inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.

ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy - registers and indexes)

NOVÝ KOSTEL (o. Cheb)

1427O 1843-1859 (i)kn 1427