inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.

ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy - registers and indexes)

LOVOSICE (o. Litoměřice)

1106N 1858-1884kn 1105